סרטי מנהלים

סרטי מנהלים

מיכאל שטראוס- האיש והמנהל

רעיה שטראוס-דרכה ופועלה

ארז וויגודמן- פרידה משטראוס

שמואל בן דרור- מסע חיים